สอนวิธีการเอาไฟล์เสียงลงไอโฟน IPhone
What do you think about this video?

khuntan lay: DDDDDD

piyathida pankoed: ขอบคุณนะคะ

filmlk ililil: ง่ายกว่าบางคนที่สอนอีก

Tos Mak: ขอบคุณๆ คนใต้ใช่ม่ะ
Rating:
สอนวิธีการเอาไฟล์เสียงลงไอโฟน IPhone 5 out of 5

Shared by Others

วิธีนำเสียงที่บันทึกออกจาก iPhone
วิธีนำเสียงที่บันทึกออกจาก iPhone
สอนวิธีการเอาไฟล์เสียงลงไอโฟน IPhone
สอนวิธีการเอาไฟล์เสียงลงไอโฟน IPhone
การเอาเพลงลงไอโฟน
การเอาเพลงลงไอโฟน
หลักการเบื้องต้น ระหว่าง itunes กับ ipod/ iphone
หลักการเบื้องต้น ระหว่าง itunes กับ ipod/ iphone
วิธีจัดโฟลเดอร์รูปใน iphone ipad ipodtouch
วิธีจัดโฟลเดอร์รูปใน iphone ipad ipodtouch

Featured Video