โครงการฝึกอาชีพหลักสูตร การสานตะกร้าพลาสติก วันที่ 3 ส ค 54
What do you think about this video?

Natto Tanyarat: เข้ามาเยี่ยมชม ^^
Rating:
โครงการฝึกอาชีพหลักสูตร การสานตะกร้าพลาสติก วันที่ 3 ส ค 54 3.1 out of 5

Shared by Others

ดูวิธีสานตระกร้าด้วยเส้นพลาสติก กลุ่มแม่บ้านตำบลนาสีนวน มุกดาหาร
ดูวิธีสานตระกร้าด้วยเส้นพลาสติก กลุ่มแม่บ้านตำบลนาสีนวน มุกดาหาร
การสานตะกร้าจากทางมะพร้าว
การสานตะกร้าจากทางมะพร้าว

Featured Video