รถหยอดเมล็ดข้าว10แถว 0.8-1.5กก/ไร่
What do you think about this video?

สมชาย สุทธิมาตย์: อยากดูตัวอย่างรถและราคามีจําหน่ายที่ใหนเป็นรถที่น่าสนใจมากครับสําหรับงานเกษตรในเวลาต่อจากนี้ไป

การันยภาส พลเสน: มีขายที่ไหนหรอเจ๋งกว่าพี่คูอีก

การันยภาส พลเสน: มีขายที่ไหนราคาเท่าไร

viwikkyuu: บฝง

Ngam Magn: ประหยัดเวลาได้มากชาวนาไทยน่านำมาใช้บ้าง

จงรักษ์ คำปาน: มีขายที่ใหนราคาเท่าไร
Rating:
รถหยอดเมล็ดข้าว10แถว 0.8-1.5กก/ไร่ 4.7 out of 5

Shared by Others

Featured Video