การประดิษฐ์ของเล่น
What do you think about this video?

Wattanapong WP: โถ่นึกว่าอะไร ที่แท้ก็ไอ้นี่เอง

Boonjy Vonglungka: แล้วใครหละ

pongo715: นิ.....โถ่คิดว่าเราเป็นใคร....คิดดีๆดิ?

Boonjy Vonglungka: สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ความดันอากาศในการเล่นคะ

pongo715: Omg , what is this?

Boonjy Vonglungka: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
Rating:
การประดิษฐ์ของเล่น 5 out of 5

Shared by Others

นักประดิษฐ์ของเล่นอินดี้ (31 ส.ค. 60)
นักประดิษฐ์ของเล่นอินดี้ (31 ส.ค. 60)
10 สิ่งประดิษฐ์ สุดยอดจากขวดพลาสติก
10 สิ่งประดิษฐ์ สุดยอดจากขวดพลาสติก
ของเล่นสุดเจ๋ง สุดยอดสิ่งประดิษฐ์ Ultimative Erfindung
ของเล่นสุดเจ๋ง สุดยอดสิ่งประดิษฐ์ Ultimative Erfindung
การประดิษฐ์ของเล่นง่าย ๆ ทำของเล่นให้ลูก ธนูของเล่นจากปลอกปากกา Invent toys
การประดิษฐ์ของเล่นง่าย ๆ ทำของเล่นให้ลูก ธนูของเล่นจากปลอกปากกา Invent toys
การประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์
การประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ "ขวดบ้าพลัง"

Featured Video