SYM WOLF 125 Original- Test Speed
What do you think about this video?

Minh Binh: Len dk 100 hết vị

sông nước miền Tây: Quay phim chậm hay đồng hồ ảo..

Tùng Nguyễn: Đồng hồ ảo 😂

Nhật Cường Nguyễn: @@ wolf của em lúc pô zin nó dc 110 mà kh biết nó ảo hay thật nữa

Martin But: Wofl 125 mà có bản classic về VN 30 củ là mình mua ngay !! tiếc là bản classic éo hỗ trợ ở VN @@

Martin But: Wofl 125 mà có bản classic về VN 30 củ là mình mua ngay !! tiếc là bản classic éo hỗ trợ ở VN @@

Thành An Nguyễn: Hơn ex GP 2011 rồi còn gì

sơn lee: đồng hồ ảo mất 10km/h ^^! em test gps rồi

umaxen01: Yanni lives just down the street from me...

umaxen01: No way, that thing CAN'T do 120 kph ! That's 75 mph ! I'd say around 60 to 62 mph or 100 kph, tops!

AudiophileTubes: I know it is a YANNI song. Not sure of the name though. Love this song too!

nguyen van tam: thick no lam ma gio khong co de mua...buon

AudiophileTubes: Not bad!

Hung Viet: ặc ặc lên tận 120 ngon quá

Đại Nguyên: xe hết hàng rùi bùn ghê
Rating:
SYM WOLF 125 Original- Test Speed 5 out of 5

Shared by Others

Sym Wolf 125 Test Ride and First Impressions
Sym Wolf 125 Test Ride and First Impressions
Review of 2015 SYM Wolf Motorcycle
Review of 2015 SYM Wolf Motorcycle
Sym Wolf 125 - Topspeed (Stock)
Sym Wolf 125 - Topspeed (Stock)
Sym Wolf 125 - Review Gears
Sym Wolf 125 - Review Gears
SYM WOLF 125 Original- Test Speed
SYM WOLF 125 Original- Test Speed

Featured Video