SYM WOLF 125 Original- Test Speed
What do you think about this video?

Tùng Nguyễn: Đồng hồ ảo 😂

Nhật Cường Nguyễn: @@ wolf của em lúc pô zin nó dc 110 mà kh biết nó ảo hay thật nữa

Martin But: Wofl 125 mà có bản classic về VN 30 củ là mình mua ngay !! tiếc là bản classic éo hỗ trợ ở VN @@

Martin But: Wofl 125 mà có bản classic về VN 30 củ là mình mua ngay !! tiếc là bản classic éo hỗ trợ ở VN @@

Thành An Nguyễn: Hơn ex GP 2011 rồi còn gì

sơn lee: đồng hồ ảo mất 10km/h ^^! em test gps rồi

umaxen01: Yanni lives just down the street from me...

umaxen01: No way, that thing CAN'T do 120 kph ! That's 75 mph ! I'd say around 60 to 62 mph or 100 kph, tops!

AudiophileTubes: I know it is a YANNI song. Not sure of the name though. Love this song too!

nguyen van tam: thick no lam ma gio khong co de mua...buon

AudiophileTubes: Not bad!

Hung Viet: ặc ặc lên tận 120 ngon quá

Đại Nguyên: xe hết hàng rùi bùn ghê
Rating:
SYM WOLF 125 Original- Test Speed 5 out of 5

Shared by Others

Sym Wolf Review & Testride!
Sym Wolf Review & Testride!
Sym Wolf SB125N Review
Sym Wolf SB125N Review
Sym Wolf 125 Test Ride and First Impressions
Sym Wolf 125 Test Ride and First Impressions
Sym Wolf Review & Testdrive!
Sym Wolf Review & Testdrive!
SYM Wolf 125 Review and short ride
SYM Wolf 125 Review and short ride

Featured Video